טפסי ספקים מתנ"ס

טופס מפעילי חוגים
מוזיקה וספורט

טופס ביטול פעילות

טופס השאלת ציוד

טופס הזמנת אוטובוסים

טופס מתנדבים

     טופס הזמנת רכש

טופס ספקים

טפסי מכרז צהרונים

מכרז צהרונים

מסמכי מכרז

ביטוח וערבות

מפרט טכני

כתב כמויות ומחירים

הנחיות עבודה לספקי מזון בהתקשרות ישירה עם הרשויות