סרטוני שמיטה

הפרק הראשון בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק במטרות העמוקות והרעיוניות של שנת השמיטה. התורה מלמדת אותנו שבעצם הקרקע איננה שייכת לנו אלא לבורא עולם והוא מצווה עלינו פעם בשבע שנים לשמוט את הקרקע ולתת לה מנוחה.

באופן זה השמיטה מעידה על קדושתה המיוחדת של ארץ ישראל. פאן נוסף העולה בפרק זה הוא הפאן הסוציאלי- חברתי השוויון בין עניים לעשירים.

בפרק השני סוקרים הרב יוסף צבי רימון וד"ר אלישיב (שיבי) דרורי את המלאכות המותרות ואסורות בשנת השמיטה בארץ ישראל בצורה כללית.

בפרק מוזכרים איסורי מלאכות מדאוריתא ואיסורי מלאכות מדרבנן וכן נסקרים בקצרה פתרונות אפשריים להמשך חיותו של השדה בשנת השמיטה.

הפרק השלישי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עושה סקירה כללית של כלל מסלולי הפתרונות ההלכתיים לשמירת שמיטה כהלכתה.

בפרק זה מוזכרים הפתרונות האפשריים לשמירת שנת השמיטה בארץ ישראל כמו הוברה- נטישת השדה, היתר מכירה, אוצר בית דין, חממות ומצע מנותק.

הפרק הרביעי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק בהכנות שיש לעשות בשנה השישית ולקראת בואה של שנת השמיטה.

בפרק זה מפורטות ההכנות המומלצות שיש לעשות במהלך השנה השישית כמו דישון האדמה באמצעות דשן שמתפרק לאט, סידור מערכת ההשקיה והחרישה ופעולות גיזום של עשבים שוטים. בפרק זה גם מוסבר עד מתי ניתן לטעת עצים בשנה השישית.

הפרק החמישי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק במסלול היתר המכירה.

היתר מכירה הינו מכירת הקרקע לגוי בשנת השמיטה. בזמן שהקרקע שייכת לגוי פקעה ממנה קדושת שביעית וכך אדמה זו פטורה מהלכות השמיטה וניתן לעבוד בה. במצב של היתר מכירה מלאכות מדאורייתא אסורות ליהודי לעומת מלאכות דרבנן שמותרות לו.

פתרון היתר המכירה בא לענות על צורך להמשיך ולעבוד את האדמה בתקופות בהן מורכב להשבית את עבודת האדמה למשך שנה שלמה.

רק השישי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק במסלול אוצר בית דין וברעיון הגלום בו.

אוצר בית דין הינו העברת השדה לאחריות בית הדין. בפתרון זה פונה החקלאי לבית הדין ובית הדין ממנה את החקלאי לפועל מטעמו במטע או בשדה.

החקלאי ממשיך במרבית עבודות השדה על מנת לשמור על הקיים ולגדל לטובת כלל עם ישראל. החקלאי מקבל כסף עבור העבודה, בלי קשר לכמות הגידולים, אותם הוא מעביר לבית הדין אלא רק עבור עמלו.

קדושת שביעית חלה על פירות וירקות אוצר בית הדין ויש לנהוג בהם ביתר קדושה, לשים את השאריות בתוך שקית בפח או אפילו לתוך פח מיוחד.

הפרק השביעי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק בפתרון מצע מנותק.

מצע מנותק הינו מצב בו הגידולים גדלים בתוך אדמה המונחת על מצעים שמנותקים מהקרקע ומתחת גג חממה.

בפתרון זה, ניתן לנהוג בגידולים כאילו אין כלל שנת שמיטה. מותר לזרוע ולבצע פעולות לגידול הירקות והפירות כבכל שנה. חשוב לזכור שירקות הגדלים במצעים מנותקים לא חלה עליהם קדושת שביעית.

הפרק השמיני בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק בנושא הכרם בשנת השמיטה.

הפעולות החקלאיות בכרם הענבים מחייבות פרק בפני עצמו. בפרק זה מפורטות הפעולות שניתן וצריך לעשות בשנה השישית כהכנה לשנת השמיטה ובמטרה למזער נזק לכרמים. כמו כן פרק זה עוסק גם בפתרונות שיש וניתן לבצע במהלך שנת השמיטה עצמה.

הפרק התשיעי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק בנושא הגינות הפרטיות והגינון הציבורי בשנת השמיטה.

בפרק זה מדובר על ההכנות והפעולות שיש לעשות לקראת שנת השמיטה בגינות הביתיות והציבוריות. מומלץ לשתול פרחים רב עונתיים, לדשן את הגינה בדשן שמתפרק לאט, להסדיר השקייה אוטומטית.

במהלך השמיטה מותר לבצע מלכות ניכוש כדי לשמור על הגידולים, לבצע פעולות כיסוח דשא וגיזום גדר חיה, ואף מותר להשקות את הגינות, אך לרווח את זמני ההשקייה במרווח גדול מזה שאנו משקים במהלך שנה רגילה.

הפרק העשירי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק בנושא ההשקייה והדישון בשנת השמיטה

מלאכות ההשקיה והדישון אסורות מדרבנן בשמיטה אך במידה וצריך לשמור על הגידולים הקיימים מלאכות אלו הופכות  למותרות בשמיטה.

קיים הבדל בין ההשקייה לדישון, כשמדובר בהשקייה מותר לעשות זאת בכל מצב אולם יש עניין לרווח בין זמני ההשקייה יותר מבשנה רגילה.  כשמשקים מותר להשקות בכל כמות מים. במידה ומשקים בעזרת השקייה אוטומטית ניתן להשקות כרגיל.

כשמדובר על דישון ניתן לעשות זאת רק במידה ויש פגיעה משמעותית בגידולים ועדיף לעשות זאת דרך מערכת ההשקיה.

small_c_popup.png

סדרות החורף בבנימין

הרשמה לסדנת אפייה
עם מיכל אבישי 15.11

ימי ראשון | 17:00