אשה עם פלאפון ומחשב

מלגת מעורבות חברתית בבנימין

ההרשמה למלגות תשפ"א נסגרה
תשובות ינתנו עד ה15.11.2020

שנה חדשה ואפשרות חדשה בשביל הקהילה!

לקראת שנה"ל התשפ"א, אנחנו מחפשים אתכם, יזמים ורעיונאים צעירים (בכל גיל).

מוזמנים להציע מיזם חברתי, בתחום הדיגיטל , טבע, מוגבלויות 

וכל מה שיאיר פינה נוספת בבנימין ויתרום לקהילה. היזם המילגאי יוביל את המיזם במסגרת שעות ההתנדבות, ויקבל עזרה בהקמתו.

הגשת הצעת מיזם יצירתי משפרת את הסיכוי לקבל את המילגה.

*הצעות המיזמים יבחנו על ידי וועדת המילגות אשר אינה מחוייבת לקבלן.

מלגת מעורבות חברתית בבנימין

• הגשת בקשה תקינה אינה מהווה אישור למלגה.

ההרשמה נפתחה בתאריך 1.6.2020 ותסגר בתאריך 31.07.2020 לא ניתן להגיש בקשות לאחר תאריך זה.

*התוכנית כפופה לאישור תקציבי.

תנאי סף להגשת בקשה למלגה:

1. מגורים בבנימין לפי רישום בת.ז.

2. עבור מלגה של 10,000 ש"ח המחייבת מתן 140 שעות תרומה לקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה:
במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"א ( 2020-2021) הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג או ללימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט. סמסטר א' וסמסטר ב'.

3. לימודים על תיכוניים במוסד שאינו מוכר על ידי המל״ג – עבור מלגה של 2,000 ש"ח המחייבת מתן 60 שעות תרומה לקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה.
4. מילוי מלא של טופס הבקשה המקוון באתר המועצה.
5. ישוב מגורים, התאמה לצורכי הפרויקט ומצב סוציו אקונומי.

תשובות ינתנו בדואר אלקטרוני עד לתאריך 15.11.2020

הערות חשובות למילוי הטופס:

  •  אנא הקפידו לצרף את המסמכים הנדרשים מומלץ להכין מראש: צילום של ת"ז + הספח, תלושי משכורת לחודשים מרץ אפריל (במידה והייתם בחל"ת אז לחודשים ינואר פברואר) עבור הסטודנט, אם רלוונטי, הורי הסטודנט ובן/ת הזוג במידה ויש.
  • בקשה שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים לא תובא לדיון.
  • מסמכים המוגנים בסיסמה או מסמכים לא רלוונטיים לא יובאו לדיון.
  • יש למלא את הבקשה בעברית בלבד. (לעזרה במילוי הבקשה לעולים חדשים אורית: 050-3668489)
  • זימון לראיון ייעשה רק על פי התאמה רלוונטית לאזור ולפרוייקט.
  •  ישנה חשיבות רבה לבחירת סוג ההתנדבות (ישנם מלגות מסוימות הניתנות על פי התאמה בלבד)
  •  ניתן לצרף בסוף הבקשה הערות ומכתבי המלצה בסעיף המיועד.

שאלות נפוצות ועזרה בהגשת המסמכים/בקשה

• אישור 'מעמד לא עובד' ניתן להוציא בכל סניפי ביטוח לאומי במקום. (אפשרי בעמדות הדיגיטליות ללא תור)

• חיילים– יש להגיש אישור הכנסות לחודשים המתאימים מהצבא. (ניתן להיעזר באמונה רכזת חיילים משוחררים 054-662-1770)

• בנות שירות– יש להגיש אישור על שירות לאומי לשנה הנוכחית 2020. (ניתן להיעזר באמונה רכזת חיילים משוחררים 054-662-1770)

• עצמאים– יש להגיש אישור הכנסות מרואה חשבון או יועץ מס מתחילת 2020. יש למלא ממוצע הכנסות ברוטו לחודש במקום הרלוונטי.

• אברכים/כולל– יש להגיש אישור הכנסות של המלגה בישיבה במידה ואין מלגת תמיכה יש להגיש 'אישור מעמד לא עובד' מביטוח לאומי.

ההרשמה למלגות תשפ"א נסגרה
תשובות ינתנו עד ה15.11.2020

למלגות נוספות לחצו כאן
מלגות מעורבות חברתית מתומלל בעמודה השניה
small_c_popup.png

סדרות החורף בבנימין

הרשמה לסדנת אפייה
עם מיכל אבישי 15.11

ימי ראשון | 17:00