טופס ספקים

תנאי התשלום הינם שוטף + 30 מיום הגעת החשבונית למתנ"ס.
התשלום יועבר באמצעות מס"ב לפרטי החשבון שמלאת בטופס זה, הודעה על ההעברה תשלח אליכם לאחר ביצוע התשלום לדואר האלקטרוני.
את החשבונית בצירוף טופס ההזמנה יש לשלוח למתנ"ס לכתובת: מתנ"ס בנימין, פסגות, ד.נ. מזרח בנימין. מיקוד 9062400 או לדוא"ל: ksafim1@m.binyamin.org.il
לשאלות ניתן לפנות ל:
צילה רוזנברג
מנהלת חשבונות
ksafim1@m.binyamin.org.il
02-9977154